Profesor

Prof. Dr. Ir. Tejasari, M.Sc. 

Employee Number : 196102101987032002 

Study Program : Agricultural Product Technology

NIDN : 0010026110 

Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D. 

Employee Number : 196905171992011001 

Study Program : Agricultural Product Technology

NIDN : 0017056902 

Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP., M.P. 

Employee Number : 196912121998021001 

Study Program : Agricultural Product Technology

NIDN : 0012126904 

Prof. Dr. Indarto, S.TP., DEA.,IPU. 

Employee Number : 197001011995121001 

Study Program : Agricultural Engineering

NIDN : 0001017022 

Prof. Bayu Taruna Widjaja Putra, S.TP., M.Eng., Ph.D. 

Employee Number : 198410082008121002 

Study Program : Agricultural Engineering

NIDN : 0008108402 

Prof. Dr. Ir. Soni Sisbudi Harsono, M.Eng. M.Phil. 

Employee Number : 196412311989021040 

Study Program : Agricultural Engineering

NIDN : 0031126451 

Prof. Dr. Ida Bagus Suryaningrat, S.TP., M.M., IPU, ASEAN Eng. 

Employee Number : 197008031994031004 

Study Program : Agricultural Indsutrial Technology

NIDN : 0003087003